Jornada-onomastica-Penyagolosa-1.png

Jornada d’onomàstica de les terres de Penyagolosa

La zona d’estudi, que d’ara en avant queda batejada com «terres de Penyagolosa», abasta l’àmbit comarcal de l’Alcalatén, els termes de la Setena de Culla del Maestrat històric i pobles veïns de l’Aragó i de l’Alt Millars.

Penyagolosa és un cim emblemàtic de les nostres terres, centre de l’excursionisme valencià, vedaler del pas de raberes entre l’Aragó i la Plana, cruïlla de
cultures, aplec de terres i parles diverses. Sant Joan de Penyagolosa, a més, acull rogatives centenàries de Xodos, Puertomingalvo, Vistabella, Culla i
les Useres a través dels seus camins centenaris.

Calia, per tant, dedicar uns dies als noms que bategen cada racó de les terres de Penyagolosa, als pobles que veuen en el seu perfil divers un far d’aquesta mar de bancals on tanta gent ha navegat secularment.

Objectius

Fer una aproximació al coneixement dels noms de lloc i de persona de les terres de Penyagolosa. El seu origen, la seva vitalitat o desaparició, i la relació amb diferents àmbits científics i culturals.
Difondre els estudis d’onomàstica, especialment aquells relacionats amb l’excursionisme i la cartografia, que s’hagen realitzat fins ara sobre les terres de Penyagolosa.
Contribuir a l’onomàstica catalana amb els resultats de les recerques fetes sobre les terres de Penyagolosa.
Fomentar l’estudi i la divulgació de l’onomàstica local i relacionar-la amb la de les comarques veïnes.
Generar debats al voltant dels noms propis (topònims polèmics, altera­cions onomàstiques, etimologies populars…)
Animar a la realització de reculls onomàstics municipals (generals o parcials).
Conèixer els estudis d’onomàstica d’altres territoris relacionats amb l’excursionisme per afavorir l’intercanvi de coneixements, mètodes i resultats.
Mostrar la cartografia i bibliografia onomàstica de la zona

Temes Generals

Toponímia i excursionisme
Onomàstica (toponímia i antroponímia), actual o pretèrita, oral o escrita

Temes específics

Cartografia i excursionisme
Dins els temes onomàstics relacionats amb la zona:

Cartografies
Odonímia
Toponímia rural i/o urbana
Antroponímia. Recull de noms, cog­noms i malnoms.
Els nostres arxius
Onomàstica i literatura
Onomàstica vària. Qualsevol altre tema d’onomàstica relacionat amb la zona d’estudi.
Comunicacions

Les propostes de comunicació s’han de fer arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 15 de gener de 2018 a la Secretaria de la Jornada: arxiuvistabella@gmail.com. Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (noms, adreça electrònica i domicili) i un text amb el títol i resum de la comunicació d’una extensió entre cinc-cents i dos mil caràcters.

La data límit per lliurar el text definitiu, que haurà de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters amb espais inclosos, és el dia 14 d’abril de 2018.

Allotjament

Com que la seu de la Jornada passa d’Atzeneta (divendres 4 de maig) a Vistabella (5 i 6 de maig), pobles que disten 25 quilòmetres, s’ha considerat convenient establir l’allotjament a Vistabella. Altrament, aquesta enlairada vila compta amb una oferta hostalera limitada a habitatges de turisme rural, la qual cosa reclama la complicitat, comprensió i coŀlaboració dels participants en aquesta jornada. Per facilitar l’estada i l’allotjament convé fer les reserves amb un marge de temps considerable a través de la Secretaria.

Secretaria

Elvira Safont
Arxiu de Vistabella del Maestrat
Carrer Major, 13. 12135 Vistabella del Maestrat
A/e: arxiuvistabella@gmail.com
Tlf.: 687 229 074

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.